PIM over

Gebiedsontwikkeling

Ik geef je het inzicht die je nodig bent om snel en goed te beslissen.

PIM helpt jullie te versnellen door op een heldere manier alle afwegingen zichtbaar te maken op het gebied van ontwerpen, risico’s en ruimtelijke procedures. Dit doen we in een gezamenlijke omgeving zodat alle betrokkenen 24/7 toegang hebben tot up-to-date projectinformatie. We visualiseren het ruimtelijke afwegingsproces en maken alle onderwerpen zichtbaar op het juiste schaalniveau. Zo krijg je versneld inzicht in kansen, risico’s, stakeholders en burgers. En kun je sneller betere besluiten nemen.

Gebiedsontwikkeling voor adviesbureaus

Overheden vragen steeds vaker naar datamanagement. Als adviesbureau hebben jullie deze specifieke deskundigheid wellicht niet in huis.

Read More

Gebiedsontwikkeling voor ontwikkelaars en bouwers

Als ontwikkelaar moeten jullie aan enorm veel voorwaarden voldoen en zijn jullie afhankelijk van (lokale) overheden. Jullie nemen als ontwikkelaar de regie door met juiste en volledige informatie (het informatiefundament) met die overheden in overleg te gaan. Jullie doorlopen  de procedures datagestuurd, waardoor er vertrouwen bij hen ontstaat. Daardoor krijgen jullie  meer overtuigingskracht en de ruimte om de planfase substantieel verkorten: van 7 naar 3 jaar.

Read More

Gebiedsontwikkeling voor Gemeenten

Als gemeente staan jullie voor de opgave om in hoog tempo te voldoen aan de enorme behoefte aan woningen. PIM.info helpt jullie te versnellen door op een heldere manier alle afwegingen zichtbaar te maken op het gebied van ontwerpen, financiën en ruimtelijke procedures. Dit doen we in een gezamenlijke omgeving zodat alle betrokkenen 24/7 toegang hebben tot up-to-date projectinfo. Jullie nemen hierin het voortouw en blijven eigenaar van alle informatie. Zo is het mogelijk om binnen 2 jaar een bestemmingsplan vastgesteld te krijgen. Jullie kunnen vervolgens versneld verder met de realisatie.

Read More

098i Fietsbrug Cuijk – Mook

Het projectteam Fietsbrug Cuijk Mook heeft ervaring opgedaan met sneller, beter en digitaal werken bij een nieuwe snelfietsbrug over de Maas. PIM ondersteunde hen hierbij. Van idee, planvorming, procedures, vergunningen tot en met de aanbesteding.

Stationsgebied Heerhugowaard

Voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard) maakte PIM alle informatie voor betrokkenen beschikbaar gedurende de hele planperiode. Resultaat: een ontwerp voor een onderdoorgang, interactieve workshops voor de inrichting van spoor en station, een online workshop voor klimaatadaptatie en online omgevingstafels voor projectontwikkelaars.

WL: Dijkversterking – belangenafweging

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei heeft de opgave om veertien dijkringen te versterken of te verleggen. PIM ondersteunde het waterschap met de PIM-diensten.

N65

De N65 is een rijksautoweg dwars door Vught en Helvoirt. PIM ondersteunde Rijkswaterstaat bij de planstudiefase om de weg deels te verdiepen. Later werd op verzoek van ProRail het DO in het PIM-platform integraal en in detail getoetst.

N348 Traverse Dieren

Bij de ontwikkeling van de N348 (een provinciale weg door het stedelijk gebied van Dieren, Gelderland) faciliteerde PIM de digitale informatie in elke projectfase. Van participatie, aanbesteding en contractfase tot in de bouw- en opleveringsfase.