PIM over

Gebiedsontwikkeling

Ik geef je het inzicht dat je nodig bent om snel en goed te beslissen.

PIM helpt besluitvormingsprocessen te versnellen door op een heldere manier alle integrale afwegingen zichtbaar te maken op het gebied van ontwerpen, risico’s en ruimtelijke procedures. Dit doen we samen met de opdrachtgever in een gezamenlijke omgeving zodat alle betrokkenen 24/7 toegang hebben tot up-to-date projectinformatie. We visualiseren het ruimtelijke afwegingsproces en maken alle onderwerpen zichtbaar op het juiste schaalniveau. Zo krijgen opdrachtgevers versneld inzicht in kansen, risico’s, stakeholders en belangen. En kunnen onze klanten sneller betere integrale besluiten nemen.

Bestel nu: ‘Het kan wél: Uitvoeringskracht voor overheidsorganisaties’

De overheid heeft mensen nodig die de komende 30 jaar Nederland op de schop gaan nemen. Mensen die de verantwoordelijkheid daarvoor willen dragen, willen leren van goede voorbeelden én van fouten. Die het geheugen en geweten willen zijn van een betrouwbare overheid. De politiek maakt de keuzes, maar uitvoeringsambtenaren moeten het doen. En daarvoor is uitvoeringskracht vanuit de overheid hoognodig.

Read More

N309 Rondweg ‘t Harde

’t Harde ligt deels in de Veluwse bossen tussen Harderwijk en Zwolle langs de A28. De N309 ligt dwars door het dorp en had al jaren te kampen met files en te weinig doorstroming. Een nieuw tracé leek de beste oplossing. Maar was dat wel zo?

Gebiedsontwikkeling voor adviesbureaus

Overheden vragen steeds vaker naar datamanagement. Als adviesbureau hebben jullie deze specifieke deskundigheid wellicht niet in huis.

Read More

Gebiedsontwikkeling voor ontwikkelaars en bouwers

Als ontwikkelaar moeten jullie aan enorm veel voorwaarden voldoen en zijn jullie afhankelijk van (lokale) overheden. Jullie nemen als ontwikkelaar de regie door met juiste en volledige informatie (het informatiefundament) met die overheden in overleg te gaan. Jullie doorlopen  de procedures datagestuurd, waardoor er vertrouwen bij hen ontstaat. Daardoor krijgen jullie  meer overtuigingskracht en de ruimte om de planfase substantieel verkorten: van 7 naar 3 jaar.

Read More