Bestel nu: ‘Het kan wél: Uitvoeringskracht voor overheidsorganisaties’


De overheid heeft mensen nodig die de komende 30 jaar Nederland op de schop gaan nemen. Mensen die de verantwoordelijkheid daarvoor willen dragen, willen leren van goede voorbeelden én van fouten. Die het geheugen en geweten willen zijn van een betrouwbare overheid. De politiek maakt de keuzes, maar uitvoeringsambtenaren moeten het doen. En daarvoor is uitvoeringskracht vanuit de overheid hoognodig.

Het boek ‘Het kan wél’ laat zien hoe uitvoeringsambtenaren bij overheidsprojecten het wél voor elkaar kregen. Met de PIM-aanpak wisten zij grote opgaven in woningbouw, energietransitie, klimaatadaptie en infrastructuur voor elkaar te krijgen, ondanks technische complexiteit, geldkwesties, bestuurlijke tegenstand en weerstand bij inwoners. Auteur Bert van Dijk legt uit hoe het samenspel van plannen en processen, informatie en mensenwerk leidt tot uitvoeringskracht.

  • Snelheid maken kan wél.
  • Datagedreven werken kan wél.
  • Menselijke maat en draagvlak creëren voor keuzes kan wél.
  • Democratische besluitvorming om discussies te beslechten kan wél.
  • Raad van State als onafhankelijke scherprechter kan wél.

Bestel
het boek
Het kan wél

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM