Projecten met PIM

N309 Rondweg ‘t Harde

’t Harde ligt deels in de Veluwse bossen tussen Harderwijk en Zwolle langs de A28. De N309 ligt dwars door het dorp en had al jaren te kampen met files en te weinig doorstroming. Een nieuw tracé leek de beste oplossing. Maar was dat wel zo?

TenneT: planvorming onder hoogspanning

In 2006 ondersteunde PIM de verbetering van het hoogspanningsnet in de Randstad volledig digitaal. Van de verkenning tot en met de aanbesteding. Zo lag er binnen twee jaar een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

HWBP Noordelijke Maasvallei

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei heeft de opgave om veertien dijkringen te versterken of te verleggen. PIM ondersteunde het waterschap met de PIM-diensten.

Stationsgebied Heerhugowaard

Voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard) maakte PIM alle informatie voor betrokkenen beschikbaar gedurende de hele planperiode. Resultaat: een ontwerp voor een onderdoorgang, interactieve workshops voor de inrichting van spoor en station, een online workshop voor klimaatadaptatie en online omgevingstafels voor projectontwikkelaars.

Derde Spoor Betuwelijn – Zevenaar

In 2010 moest er besluitvorming plaatsvinden over het derde spoor van de Betuwelijn bij Zevenaar. PIM bracht inzicht in alle mogelijke tracés en scenario's. Dat leverde duidelijkheid op, waarmee een moeilijke boodschap goed geargumenteerd kon worden en de angel uit de discussie werd gehaald.

N348 Traverse Dieren

Bij de ontwikkeling van de N348 (een provinciale weg door het stedelijk gebied van Dieren, Gelderland) faciliteerde PIM de digitale informatie in elke projectfase. Van participatie, aanbesteding en contractfase tot in de bouw- en opleveringsfase.

Fietsbrug Cuijk – Mook

Het projectteam Fietsbrug Cuijk Mook heeft ervaring opgedaan met sneller, beter en digitaal werken bij een nieuwe snelfietsbrug over de Maas. PIM ondersteunde hen hierbij. Van idee, planvorming, procedures, vergunningen tot en met de aanbesteding.

N65

De N65 is een rijksautoweg dwars door Vught en Helvoirt. PIM ondersteunde Rijkswaterstaat bij de planstudiefase om de weg deels te verdiepen. Later werd op verzoek van ProRail het DO in het PIM-platform integraal en in detail getoetst.