PIM over

Klimaatadaptatie

Ik kan je ondersteunen bij de overstap naar een datagedreven ontwikkelorganisatie.

Combineer je binnen jouw gemeente gebiedsontwikkeling en energietransitie met klimaatadaptatieve maatregelen? Deze zaken worden vaak vanuit verschillende domeinen vormgegeven. Daardoor kunnen projecten elkaar doorkruisen, met vertraging tot gevolg. Ook waterschappen moeten een informatietransitie doorlopen. Door hun samenwerking met het rijk en hun rol in klimaatadaptatie gaan waterschappen van een beheerorganisatie naar een datagedreven ontwikkelorganisatie. PIM ondersteunt gemeenten en waterschappen bij deze transities.

Klimaatadaptatie voor Waterschappen

Waterschappen hebben een belangrijke taak in de klimaatadaptatie door het veranderende klimaat. Waterschappen en het rijk werken bijvoorbeeld samen bij nationale hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP). Hiermee verandert de rol van waterschappen van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie.

Read More

Klimaatadaptatie voor Gemeenten

Steeds vaker nemen gemeenten klimaatadaptieve maatregelen in combinatie met de gebiedsontwikkeling en energietransitie. Doordat deze zaken vaak vanuit verschillende domeinen binnen een gemeente worden vormgegeven, kunnen de projecten elkaar doorkruisen, met vertraging en soms zelfs desinvesteringen tot gevolg.

Read More

HWBP Noordelijke Maasvallei

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei heeft de opgave om veertien dijkringen te versterken of te verleggen. PIM ondersteunde het waterschap met de PIM-diensten.