PIM over

Infrastructuur

N309 Rondweg ‘t Harde

’t Harde ligt deels in de Veluwse bossen tussen Harderwijk en Zwolle langs de A28. De N309 ligt dwars door het dorp en had al jaren te kampen met files en te weinig doorstroming. Een nieuw tracé leek de beste oplossing. Maar was dat wel zo?

Derde Spoor Betuwelijn – Zevenaar

In 2010 moest er besluitvorming plaatsvinden over het derde spoor van de Betuwelijn bij Zevenaar. PIM bracht inzicht in alle mogelijke tracés en scenario's. Dat leverde duidelijkheid op, waarmee een moeilijke boodschap goed geargumenteerd kon worden en de angel uit de discussie werd gehaald.

Fietsbrug Cuijk – Mook

Het projectteam Fietsbrug Cuijk Mook heeft ervaring opgedaan met sneller, beter en digitaal werken bij een nieuwe snelfietsbrug over de Maas. PIM ondersteunde hen hierbij. Van idee, planvorming, procedures, vergunningen tot en met de aanbesteding.

N65

De N65 is een rijksautoweg dwars door Vught en Helvoirt. PIM ondersteunde Rijkswaterstaat bij de planstudiefase om de weg deels te verdiepen. Later werd op verzoek van ProRail het DO in het PIM-platform integraal en in detail getoetst.