PIM over

Energietransitie

Ik help je alle thema's inzichtelijk te maken met besparing in kosten en tijd als resultaat.

Gebruik je in jouw gemeente de energietransitie om een integrale wijkaanpak verder uit te rollen? Hoe krijg je burgers en bestuurders mee? Hoe zorg je dat het proces niet vertraagt? PIM helpt om alle thema’s op een heldere en visuele manier inzichtelijk te maken. Met actuele beeldtaal (visuele informatie) laten jullie netwerkbeheerders, overheden en bewoners met elkaar praten. Het resultaat is snellere procedures, lagere VAT-kosten, minder risico’s en dus lagere bouwkosten.

Bestel nu: ‘Het kan wél: Uitvoeringskracht voor overheidsorganisaties’

De overheid heeft mensen nodig die de komende 30 jaar Nederland op de schop gaan nemen. Mensen die de verantwoordelijkheid daarvoor willen dragen, willen leren van goede voorbeelden én van fouten. Die het geheugen en geweten willen zijn van een betrouwbare overheid. De politiek maakt de keuzes, maar uitvoeringsambtenaren moeten het doen. En daarvoor is uitvoeringskracht vanuit de overheid hoognodig.

Read More

Energietransitie voor Netwerkbeheerders

Als netwerkbeheerder staan jullie voor een grote opdracht. Van een beheersrol gaan jullie naar een meer ontwikkelende rol. Dat betekent dat je met veel meer stakeholders te maken krijgt, die andere belangen hebben en soms een andere taal spreken. Met hen samen moeten jullie de plannen realiseren. Dit stelt andere eisen aan de organisatie. Huidige procedures vertragen het proces terwijl er grote behoefte is aan versnelling. Met actuele beeldtaal (visuele informatie) laten jullie netwerkbeheerders, overheden en bewoners met elkaar praten. Het resultaat is snellere procedures, lagere VAT-kosten, minder risico’s en dus lagere bouwkosten.

Read More

Energietransitie voor Gemeenten

Als gemeente gebruiken jullie de energietransitie wellicht als kans om een integrale wijkaanpak verder uit te rollen. Thema's als klimaatadaptatie, volkshuisvesting en leefbaarheid worden erbij betrokken. Hiermee neemt de complexiteit enorm toe. Ook stakeholders ontdekken dat er veel complexe informatie nodig is, van netwerkcapaciteitmodellen tot de keuze van cv-ketels voor de burgers. Hoe houd je dan de snelheid in het proces? Door alle thema’s op een heldere en visuele manier inzichtelijk te maken. Jullie kunnen zelf een betere afweging maken en voor stakeholders en burgers wordt de informatie begrijpelijker.

Read More

TenneT: planvorming onder hoogspanning

In 2006 ondersteunde PIM de verbetering van het hoogspanningsnet in de Randstad volledig digitaal. Van de verkenning tot en met de aanbesteding. Zo lag er binnen twee jaar een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.