TenneT: planvorming onder hoogspanning


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

In 2006 ondersteunde PIM de verbetering van het hoogspanningsnet in de Randstad volledig digitaal. Van de verkenning tot en met de aanbesteding. Zo lag er binnen twee jaar een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe het begon

De hoogspanningsverbindingen tussen Wateringen (Den Haag) via Delft naar Zoetermeer was één van de eerste nieuwe verbindingen in Nederland voor TenneT. Het netwerk moest uitgebreid worden om de toevoer van duurzame stroom aan te kunnen. Maar het project moest ook snel en in één keer goed worden uitgevoerd. Want als er niet snel een nieuwe verbinding kwam, zou de elektriciteit uitvallen. Er dreigde code rood voor de Randstad. Zo’n energietransitieproject duurt gemiddeld 7 jaar. Zo veel tijd was er niet.

Informatie digitaliseren

Bij dit project was er een lange lijst met factoren die grote risico’s vormden. Het projectteam wilde alle grote spelers en alle belangen in kaart brengen. Digitaal, in één betrouwbaar en online toegankelijk informatiefundament. De kaarten werden digitaal in lagen opgebouwd. Door informatie te combineren werd inzichtelijk waar en wanneer zich knelpunten zouden voordoen. De belangen van bewoners en bedrijven in het gebied waren al goed bekend en het projectteam kon redelijk voorspellen welke discussies zouden worden gevoerd. Met de gegevens in kaart heeft het team meerdere tracé-alternatieven ontworpen. Alle scenario’s kwamen langs. Zo zagen ze binnen 3 maanden precies waar de grote beperkingen lagen.

Vlotte besluitvorming

De besluitvorming moest plaatsvinden met vier ministeries en TenneT. Aan hen werd het visuele informatiefundament (in kaarten) aangeboden als informatiebron voor de discussie. Samen met het projectteam zijn TenneT en de betrokken ministeries volledig digitaal het hele tracé langsgelopen. Alle scenario’s werden gevisualiseerd en zo nodig ter plekke aangepast. Aan het einde van dag één hielden ze drie alternatieven over, waar iedereen het over eens was. Normaal duurt zo’n proces minimaal een half jaar. Binnen een week besloten de ministeries al tot een voorkeurstracé.

naar
overzicht
CASES

kom
in contact
MET PIM