WL: Dijkversterking – belangenafweging


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei heeft de opgave om veertien dijkringen te versterken of te verleggen. PIM ondersteunde het waterschap met de PIM-diensten.

naar
overzicht
CASES

kom
in contact
MET PIM