Energietransitie voor Gemeenten


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Als gemeente gebruiken jullie de energietransitie wellicht als kans om een integrale wijkaanpak verder uit te rollen. Thema's als klimaatadaptatie, volkshuisvesting en leefbaarheid worden erbij betrokken. Hiermee neemt de complexiteit enorm toe. Ook stakeholders ontdekken dat er veel complexe informatie nodig is, van netwerkcapaciteitmodellen tot de keuze van cv-ketels voor de burgers. Hoe houd je dan de snelheid in het proces? Door alle thema’s op een heldere en visuele manier inzichtelijk te maken. Jullie kunnen zelf een betere afweging maken en voor stakeholders en burgers wordt de informatie begrijpelijker.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM