Energietransitie voor Netwerkbeheerders


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Als netwerkbeheerder staan jullie voor een grote opdracht. Van een beheersrol gaan jullie naar een meer ontwikkelende rol. Dat betekent dat je met veel meer stakeholders te maken krijgt, die andere belangen hebben en soms een andere taal spreken. Met hen samen moeten jullie de plannen realiseren. Dit stelt andere eisen aan de organisatie. Huidige procedures vertragen het proces terwijl er grote behoefte is aan versnelling. Met actuele beeldtaal (visuele informatie) laten jullie netwerkbeheerders, overheden en bewoners met elkaar praten. Het resultaat is snellere procedures, lagere VAT-kosten, minder risico’s en dus lagere bouwkosten.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM