Klimaatadaptatie voor Gemeenten


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Steeds vaker nemen gemeenten klimaatadaptieve maatregelen in combinatie met de gebiedsontwikkeling en energietransitie. Doordat deze zaken vaak vanuit verschillende domeinen binnen een gemeente worden vormgegeven, kunnen de projecten elkaar doorkruisen, met vertraging en soms zelfs desinvesteringen tot gevolg.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM