Klimaatadaptatie voor Waterschappen


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Waterschappen hebben een belangrijke taak in de klimaatadaptatie door het veranderende klimaat. Waterschappen en het rijk werken bijvoorbeeld samen bij nationale hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP). Hiermee verandert de rol van waterschappen van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM