Gebiedsontwikkeling voor Gemeenten


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Als gemeente staan jullie voor de opgave om in hoog tempo te voldoen aan de enorme behoefte aan woningen. PIM.info helpt jullie te versnellen door op een heldere manier alle afwegingen zichtbaar te maken op het gebied van ontwerpen, financiën en ruimtelijke procedures. Dit doen we in een gezamenlijke omgeving zodat alle betrokkenen 24/7 toegang hebben tot up-to-date projectinfo. Jullie nemen hierin het voortouw en blijven eigenaar van alle informatie. Zo is het mogelijk om binnen 2 jaar een bestemmingsplan vastgesteld te krijgen. Jullie kunnen vervolgens versneld verder met de realisatie.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM