Gebiedsontwikkeling voor ontwikkelaars en bouwers


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

Als ontwikkelaar moeten jullie aan enorm veel voorwaarden voldoen en zijn jullie afhankelijk van (lokale) overheden. Jullie nemen als ontwikkelaar de regie door met juiste en volledige informatie (het informatiefundament) met die overheden in overleg te gaan. Jullie doorlopen  de procedures datagestuurd, waardoor er vertrouwen bij hen ontstaat. Daardoor krijgen jullie  meer overtuigingskracht en de ruimte om de planfase substantieel verkorten: van 7 naar 3 jaar.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM