PIM over

Gebiedsontwikkeling

Ik geef je het inzicht dat je nodig bent om snel en goed te beslissen.

PIM helpt besluitvormingsprocessen te versnellen door op een heldere manier alle integrale afwegingen zichtbaar te maken op het gebied van ontwerpen, risico’s en ruimtelijke procedures. Dit doen we samen met de opdrachtgever in een gezamenlijke omgeving zodat alle betrokkenen 24/7 toegang hebben tot up-to-date projectinformatie. We visualiseren het ruimtelijke afwegingsproces en maken alle onderwerpen zichtbaar op het juiste schaalniveau. Zo krijgen opdrachtgevers versneld inzicht in kansen, risico’s, stakeholders en belangen. En kunnen onze klanten sneller betere integrale besluiten nemen.

HWBP Noordelijke Maasvallei

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei heeft de opgave om veertien dijkringen te versterken of te verleggen. PIM ondersteunde het waterschap met de PIM-diensten.

Stationsgebied Heerhugowaard

Voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard) maakte PIM alle informatie voor betrokkenen beschikbaar gedurende de hele planperiode. Resultaat: een ontwerp voor een onderdoorgang, interactieve workshops voor de inrichting van spoor en station, een online workshop voor klimaatadaptatie en online omgevingstafels voor projectontwikkelaars.

N348 Traverse Dieren

Bij de ontwikkeling van de N348 (een provinciale weg door het stedelijk gebied van Dieren, Gelderland) faciliteerde PIM de digitale informatie in elke projectfase. Van participatie, aanbesteding en contractfase tot in de bouw- en opleveringsfase.