Gemeente Nijmegen verbetert planvormingsproces Stationsgebied met PIM.info


Natalie Rohlof

Het Nijmeegse stationsgebied is een van de grootste vervoersknooppunten buiten de Randstad en het drukste treinstation van Oost-Nederland. Dagelijks maken […]

Het Nijmeegse stationsgebied is een van de grootste vervoersknooppunten buiten de Randstad en het drukste treinstation van Oost-Nederland. Dagelijks maken zo’n 45.000 treinreizigers en bijna 30.000 busreizigers gebruik van het station. In de afgelopen jaren is het stationsgebied steeds drukker geworden en omdat het stationsgebied verder doorgroeit, pakt de gemeente het stationsgebied de komende jaren aan. Voor de centrumzijde van het stationsgebied zet de gemeente Nijmegen PIM.info in om het planvormingsproces te verbeteren.

Behoefte aan integraliteit

Het stationsgebied is een complexe omgeving. Het gebied is de belangrijkste toegangspoort voor zowel het centrum als andere bestemmingen, er komt een drukke snelfietsroute langs en het gebied bevat een groot aantal voorzieningen, zoals scholen, concertzalen, hotels en het politiebureau. Bovendien zijn er steeds meer woningen vlakbij het station gerealiseerd. In de afgelopen jaren heeft de gemeente al verschillende maatregelen genomen om problemen op het gebied van verkeersveiligheid, herkenbaarheid of transfercapaciteit te verhelpen. Maar de integraliteit ontbrak, waardoor het gebied niet wordt ervaren als een logisch geheel. Vanuit de sterke behoefte om het gebied dit keer wel integraal te ontwikkelen, heeft de gemeente PIM.info ingeschakeld om alle beschikbare projectinformatie bij elkaar te brengen.

Eén ontwerp dat verschillende problemen oplost

Bij dit soort projecten wordt de meerwaarde van de PIM-aanpak snel voelbaar. Immers, met het complete beeld dat zo ontstaat, kan de gemeente het stationsgebied als een logisch geheel bezien. In het participatieproces worden vervolgens de eisen en wensen van verschillende partijen voor het stationsgebied opgehaald en wordt gekeken of en zo ja hoe, die in de ontwerpopgave voor het stationsgebied kunnen worden ingepast. Want naast de inrichting van de centrumzijde, spelen er gelijktijdig nog een aantal andere deelprojecten die van invloed zijn. In nauwe afstemming met de betrokken stakeholders kan de gemeente dan, op basis van een gedeelde visie en vanuit dezelfde informatie, komen tot een ontwerp dat de verschillende problemen in het gebied oplost.

naar
overzicht
NIEUWS

kom
in contact
MET PIM