PIM biedt gratis virtuele werkplekken aan voor IPM-teams

Volledig online een ruimtelijk project opzetten? Het kán!

Een online IPM-team alsof je samen in een projectkamer zit? Het kán!

Stakeholders online volledig laten participeren? Het kán!

Dat alles met alleen een browser en internet verbinding? Het kán!

Maak kennis met ons vernieuwde PIM geo-platform!

Via een gratis online cursus plus 2 maanden toepassing op úw projectomgeving. U kunt hiervoor contact opnemen met Piet Stout: 06 4673 5032

  1. Webinar ter kennismaking;
  2. Online basiscursus, waarbij platform wordt gevuld met data voor úw projectomgeving;
  3. Twee maanden gebruik van het PIM platform voor úw project.

Of bekijk eerst onze flyer waarin de mogelijkheden met PIM.info verder worden beschreven. Download: Ruimtelijke projecten online versnellen met PIM


N65 Vught - Haaren

De uitbreiding van de Rijksweg N65 door Vught en Haaren is een complexe en ingrijpende opgave. Rijkswaterstaat heeft daarom alle stakeholders gevraagd actief mee te denken: Provincie, gemeenten en ProRail. Actuele en betrouwbare informatie is essentieel om de planvorming van dit project goed te laten verlopen. In opdracht van provincie Noord-Brabant verzorgt PIM.info het informatiemanagement, vanaf de planfase tot en met de contractvorming. En daarbij wordt ook het gelijklopende PHS spooruitbreidingsproject van ProRail betrokken. PIM.info gaat ook zorgen voor overzicht in planning van de uitvoering, om de bereikbaarheid van Vught te garanderen. Dit is het tweede project van PIM.info voor de provincie Noord-Brabant, na de N629 Oosterhout – Dongen.