Gebiedslogica

PIM.info brengt gebiedslogica in beeld, met projectinformatie software en diensten.

Daarmee kunnen samenwerkende partijen de regie pakken en de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland moderniseren, versnellen en verbeteren.