Informatie is een van de belangrijkste beheeraspecten in het project. Zonder goede informatie, geen kennis van zaken. Als de informatie op orde is, direct al vanaf het allereerste planidee, dan zijn er weinig onverwachte risico’s te verwachten. Lees meer…