De traditionele papieren manier van werken is omslachtiger trager, biedt aanzienlijk minder overzicht en leidt ongewild tot kleine of grote risico’s en werkt fouten dus in de hand. Lees meer…