Opdrachtgever:          Provincie Gelderland
Periode:                     2013

Waterveiligheid en landschappelijke inrichting van 10 locaties in buitendijkse gebied gaan hand in hand bij project Waalweelde van de provincie Gelderland. De vraag aan PIM.info was: analyseer voor deze 10 potentiële projecten welke kansen en belemmeringen er zijn om de plannen in uitvoering te brengen. Na het opbouwen van het informatiefundament binnen 1 maand, hebben we alle projecten in 3 maanden inhoudelijk en juridisch-planologische geanalyseerd en in een project-startup besproken. Voor sommige projecten bleek een Natura2000/MER-procedure noodzakelijk, andere projecten was de bestemming al geschikt om de uitvoering te starten. Na bestuurlijke besluitvorming zijn projecten geselecteerd en is de planvorming en uitvoering begonnen.