Samenwerken met PIM

Hier kom ik in beeld. Waar start jij?

PIM verzamelt en combineert nieuwe informatie met informatie uit bestaande systemen. In de bouwfase draagt PIM deze gegevens over aan zijn broer BIM. PIM en BIM spreken dezelfde taal. Zo weten we zeker dat de projectinformatie ook in de engineering- en bouwfase van het project geborgd is.

Werkwijze volgens ISO 19650

Meer weten over de mogelijkheden van data-uitwisseling met PIM? We gaan graag de diepte met je in tijdens een kennismakingsgesprek!

Maak
kennis met
PIM

Meer weten over de mogelijkheden van data uitwisseling met PIM? We gaan graag de diepte met je in tijdens een kennismakingsgesprek!

Maak
kennis met
PIM

Ik zorg voor structuur in de informatiestromen. Wat is jouw rol?

Digitale projectinformatie is PIM’s DNA

  • Informatie (als histonen omwikkelt door de draden van het PIM DNA)
  • Informatiehouder
  • Informatiesysteem
  • Overdracht van informatie gevormd tijdens de projectfase naar nieuwe informatiehouder

Voor een optimaal gebruik van het PIM-platform is het essentieel om een gecertificeerde PIM of PIA in je team te hebben. Laat onze vakmensen tijdelijk jouw team versterken of kies voor het opleiden van je eigen projectteam tot echte PIM’s en PIA’s.

Meer
over PIM’s
SERVICES

Digitale projectinformatie is PIM’s DNA

  • Informatie (als histonen omwikkelt door de draden van het PIM DNA)
  • Informatie houder
  • Informatie systeem
  • Overdracht van informatie gevormd tijdens de projectfase naar nieuwe informatiehouder

Voor een optimaal gebruik van het PIM-platform is het essentieel om een gecertificeerde PIM of PIA in je team te hebben. Laat onze vakmensen tijdelijk jouw team versterken of kies voor het opleiden van je eigen projectteam tot echte PIM’s en PIA’s.

Meer
over PIM’s
SERVICES

COMMON GROUND

PIM zorgt niet alleen voor een overzichtelijke digitale tool bovenop de al bestaande GIS systemen, met zijn PIA’s zorgt hij er ook voor dat de data die binnen komt en uitgaat gevalideerd is middels ABCD tests en volgens de ISO 19650 PIM / BIM norm.

Alle werkprocessen in het project worden met speciale modules ondersteund. Denk aan start-ups, ontwerpsessies, workshops, toetsing en reviews, stakeholdermanagement, informatieavonden, grondverwerving, systems engineering, aanbestedingen en ga zo maar door.

Het PIM-platform is dé handige tool om dagelijkse werkzaamheden van IPM-rolhouders te vergemakkelijken.

Meer
over de
MODULES

Liever zelf aan de slag? Met onze training word je een echte PIM-er!

PIM training

Aanvragen
voor mijn
IPM TEAM

Aanvragen
voor mijn
IPM TEAM

Full Service Ontzorgen

PIM ontzorgt jouw organisatie volledig gedurende een implementatietraject van een half jaar. Onze belofte: binnen een maand een stevig informatiefundament voor jouw project. De opdrachtgever houdt de regie over de inzet van mensen en tools. Tijdelijk extra handen, zonder de controle te verliezen.

Veel organisaties kiezen ervoor een eerste pilotproject full service door PIM te laten ondersteunen. Na een succesvolle introductie kunnen eigen mensen opgeleid worden tot PIM of PIA, waarna zij zelfstandig door kunnen met een licentie van het PIM Platform.

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Detachering

Een gecertificeerde PIM of PIA ondersteunt jouw team. Deze expert neemt een teamlid mee in het proces, waardoor hij of zij geschoold raakt in de PIM-methode. Binnen een maand ligt er een stevig informatiefundament. Onze PIM-er kan werken met bestaande tooling voor databeheer en visualisatie, maar opdrachtgevers kunnen er ook voor kiezen hun dataverkeer te laten verwerken in het PIM-platform. Daarna kan er gemakkelijk overgestapt worden op het licentiemodel.

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Op zoek naar datagedreven projectversnelling? Wij maken in één maand een plan van aanpak voor jouw informatiemanagement.

Op zoek naar datagedreven projectversnelling? Wij maken in één maand een plan van aanpak voor jouw informatiemanagement.

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Licentiemodel

Zelf met het PIM-platform aan de slag? Met een licentie op maat krijgt je projectteam preciés de hoeveelheid PIM die nodig is. Er zijn drie abonnementsvormen:

1) Basis functionaliteit
2) Standaard functionaliteit
3) Uitgebreide functionaliteit.

Voor elke abonnementsvorm geldt een prijs per actieve gebruiker. Een actieve gebruiker is een gebruiker die tenminste één keer per maand maand inlogt en een projectomgeving opent binnen het platform.

De GIS ict’er uit het team kan de rol en verantwoordelijkheid van de PIA overnemen, zodat jullie volstrekt onafhankelijk met het platform aan de slag kunnen.

Ontbreekt het toch aan kennis en capaciteit? Wij leveren met plezier een PIA of PIM en verzorgen diverse cursussen.

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Ontbreekt het toch aan kennis en capaciteit? Wij leveren met plezier een PIA of PIM en verzorgen diverse cursussen.

Word
ook een
PARTNER

Vertel ons
over jouw
PROJECT

Modules en functionaliteiten

Projectstartup

Ontwerpsessie

Workshops

Toetsing en review

Stakeholdermaganement

Informatie avonden

Grondwerving

Systems engineering

Aanbestedingen

De nieuwste modules

3D

Projectinformatie is steeds vaker 3D-informatie. Mooie 3D-animaties van ontwerpen bestaan al langer, maar PIM zet deze techniek op een vernieuwende manier in, namelijk voor toetsing. Met onze ‘3D Module’ kan het projectteam alle ontwerp-onderdelen online toetsen. Ook kan het resultaat online met het publiek gedeeld worden.

AR

Onze eigen AR-module kan het ontwerp toetsen in de echte wereld. Je staat op locatie en ziet en voelt hoe het ontwerp eruit gaat zien. Dit leidt direct tot antwoorden op vragen als: ‘sluit die sloot wel aan op het ontwerp?’, ‘kan die boom blijven staan?’ en ‘waar liggen de kabels en leidingen?’ Met AR-toetsing zie je problemen al ruim voordat de graafmachines arriveren. En bewoners krijgen een écht realistisch beeld van de nieuwe situatie.

RO

Hoe behoud je het overzicht over de honderden ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningen in Nederland? Dankzij de RO checker-module krijg je dagelijks alle voor jou relevante ontwikkelingen uitgeserveerd. Gepersonaliseerd en op maat. Met één druk op de knop zie je of er nieuwe kansen zijn voor je ontwikkelingsproces, of juist bedreigingen voor je assets.

Veel organisaties kiezen ervoor een eerste pilotproject full service door PIM te laten ondersteunen. Na een succesvolle introductie ligt de basis om eigen mensen op te leiden tot PIM en PIA, waarna zij zelfstandig door kunnen met het PIM-platform in licentie.

Meer
over de
PROJECTEN