Projecten met PIM

INFRA – FULL SERVICE – PIM + BIM

N348 Traverse Dieren

De N348 is een provinciale 2×2-baansweg die door het stedelijk gebied van Dieren in Gelderland loopt. Vanaf de verkenning in 2010 heeft PIM elke projectfase 100% digitaal gefaciliteerd: participatie, besluitvorming, aanbesteding en contractfase. De opdrachtgever wilde ook in de bouw- en opleveringsfase de informatie digitaal op orde hebben. PIM heeft toen succesvol BIM geïntroduceerd. In overleg met Beheer en onderhoud van Gelderland en de RWS BIM-organisatie zijn alle BIM-standaarden gebruikt. Denk aan een Informatie Leveringsspecificatie (ILS), Objecttype Bibliotheek (OTL) en de BIM-standaard COINS.

Meer
over dit
PROJECT

TenneT: planvorming onder hoogspanning

Reeds in 2006 was de verbetering van het hoogspanningsnet in de Randstad urgent: project Randstad380kV van Tennet. Destijds heeft PIM de verkenning tot en met de aanbesteding volledig digitaal ondersteund, waardoor binnen twee jaar vanaf de startverkenning een Rijksinpassingsbesluit door EZ genomen kon worden, Raad van State proof.
Na dit succes heeft PIM een afdeling opgezet bij Tennet die alle grote nieuwbouwprojecten faciliteert, van start tot en met oplevering. Daar gaat Tennet bij de energietransitie van profiteren.

Meer
over dit
PROJECT

ENERGIE – FULL SERVICE

INFRA – RIJKSPROJECT – FULL SERVICE

N65

De N65 is een Rijksautoweg die dwars door Vught en Helvoirt loopt, met alle hinder voor de kritische omgeving van dien. De provincie en de gemeenten hebben samen met Rijkswaterstaat het initiatief genomen de weg deels te verdiepen. ProRail werkt parallel aan PHS-planvorming voor verdieping van het spoor en neemt N65-spoorkruising mee. Vanaf het VKA ondersteunt PIM de planstudiefase, waarin keuzes over verkeersstromen, geluid, grondverwerving en bouwwijze genomen moeten worden.

Begin 2019 moest het DO van het PHS deel worden goedgekeurd, binnen drie dagen. Op verzoek van ProRail werd het ontwerp in het PIM-platform integraal en in detail getoetst.

Meer
over dit
PROJECT

WL: Dijkversterking - belangenafweging

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei staat voor de opgave 14 dijkringen te versterken of te verleggen. Dat heeft een grote impact op de omliggende bebouwing en valleilandschap. Maar het is ook urgent, want in de jaren 90 waren er twee hoogwatercrises. Het waterschap wilde snelheid en kwaliteit, en stelde dus als randvoorwaarde dat de informatie op orde en beheerst moet zijn, als aparte rol in de HWBP-organisatie. Op basis van bewezen resultaat werd PIM.info gevraagd de PIM-diensten te leveren.

Meer
over dit
PROJECT

HWBP PROGRAMMA – FULL SERVICE

GEBIEDSONTWIKKELING – FULL SERVICE

Stationsgebied Heerhugowaard

Het bestaan stationsgebied van Heerhugowaard wordt komende jaren herontwikkeld. Gelijktijdig wordt een spooronderdoorgang, station en spoor, woning- en kantoorbouw en de hele openbare ruimte op de schop genomen. Hoe hou je alle informatie voor alle betrokkenen in het project op orde en beschikbaar, gedurende de hele planperiode? De projectorganisatie heeft vanaf de start van het project PIM.info ingehuurd. Resultaat was een ontwerp voor de onderdoorgang in 1 dag, interactieve workshops voor inrichting van spoor en station, online workshop klimaatadaptatie en online omgevingstafels voor geïnteresseerde projectontwikkelaars.

Meer
over dit
PROJECT

Fietsbrug Cuijk - Mook

Sneller, beter en geheel digitaal werken bij complexe ruimtelijke projecten is één van de doelen van de Omgevingswet. Medewerkers van de gemeente Nijmegen werkzaam in het projectteam Fietsbrug Cuijk Mook heeft hiermee inmiddels ervaring bij de bouw van een nieuwe snelfietsbrug over de Maas. Een deel van het zelfde hetzelfde projectteam dat eerder de nieuwe brug “De Oversteek” in Nijmegen heeft gerealiseerd, heeft haar volgende complexe project voor de fietsbrug geheel digitaal gedaan. Van idee, planvorming, alle procedures, vergunningen tot en met de aanbesteding.

Meer
over dit
PROJECT

VNG PILOT OMGEVINGSWET – FULL SERVICE

Veel organisaties kiezen ervoor een eerste pilotproject full service door PIM te laten ondersteunen. Na een succesvolle introductie kunnen eigen mensen opgeleid worden tot PIM of PIA, waarna zij zelfstandig door kunnen met een licentie van het PIM Platform.

Meer
over de
SERVICES