Opdrachtgever:          Provincie Gelderland
Periode:                     2013 – 2014

Bij dit bijzondere stedenbouwkundige DBM-project heeft PIM.info een grondige omgevingsanalyse uitgevoerd om de randvoorwaarden en procedurele eisen digitaal in beeld te brengen.

Dit leverde een aantal cruciale eisen voor de nieuwbouw op, waaronder bestemmingsplan, kadastraal eigendom, dijkbeschermingzones en welstandseisen. Door deze eisen vooraf in beeld te brengen en te bespreken met de bevoegde instanties zijn problemen tijdens de bouw voorkomen.

Daarmee is de investering in het informatiefundament ruimschoots terugverdient.