De uitbreiding van de Rijksweg N65 door Vught en Haaren is een complexe en ingrijpende opgave. Rijkswaterstaat heeft daarom alle stakeholders gevraagd actief mee te denken: Provincie, gemeenten en ProRail. Actuele en betrouwbare informatie is essentieel om de planvorming van dit project goed te laten verlopen. In opdracht van provincie Noord-Brabant verzorgt PIM.info het informatiemanagement, vanaf de planfase tot en met de contractvorming. En daarbij wordt ook het gelijklopende PHS spooruitbreidingsproject van ProRail betrokken. PIM.info gaat ook zorgen voor overzicht in planning van de uitvoering, om de bereikbaarheid van Vught te garanderen. Dit is het tweede project van PIM.info voor de provincie Noord-Brabant, na de N629 Oosterhout – Dongen.