Opdrachtgever:          Provincie Gelderland
Periode:                      2011 – heden
Project:                       N348 Traverse Dieren

Project Traverse Dieren is een complex en omstreden project voor het bouwen van een tunnelbak, bij het station midden in Dieren, die de hinder van het doorgaande provinciale verkeer moet verminderen.

Uniek in Nederland is dat niet alleen de planfase digitaal is ondersteund, maar ook het volledige aanbestedings- en bouwproces geheel digitaal verloopt.

De digitale ruimtelijke informatie uit de planfase is integraal benut bij het maken van de vraagspecificatie in Relatics, conform de Nederlandse BIM-standaarden. Met de iViewer als visuele dataroom is de aanbesteding ondersteund. In de bouwfase wordt VISI en de iViewer toegepast om overzicht te houden. Tenslotte zal de oplevering van gebouwde objecten ook geheel digitaal plaatsvinden met BIM-leveringen. PIM.info werkt in dit project intensief samen met BIM-specialist Gobar adviseurs.