De gemeente Medemblik wil voor een een adequate sturing en beheersing van projecten beschikken over juiste en actuele digitale informatie. Met name om de “I” van informatie binnen projecten invulling te geven om zo snel en adequaat de juiste besluiten te nemen bij de herontwikkeling van onder andere woningbouwlocaties.

PIM.info is na een presentatie van drie bedrijven gekozen om voor de herontwikkeling van een locatie in Abbekerk alle relevantie informatie voor deze herontwikkeling te verzamelen en te verbeelden in de iViewer.
Daarnaast is voor het gehele grondgebied van de gemeente Medemblik de iViewer START online gezet. Deze iViewer bevat alle relevante lokale, regionale en landelijke informatie om aan de voorkant van gemeentelijke vraagstukken de juiste afweging te maken.