Wie beheert de informatie in uw project?

Informatie is een van de belangrijkste beheeraspecten in het project. Zonder goede informatie, geen kennis van zaken. Als de informatie op orde is, direct al vanaf het allereerste planidee, dan zijn er weinig onverwachte risico’s te verwachten. Lees meer...


Hoe komt u aan actuele betrouwbare informatie?

Er is tegenwoordig heel veel digitale informatie beschikbaar. Neem alleen al de explosie van Open Data in online databases. Is dat goed voor het welslagen van een project? Lees meer...