Home » Het PIM Concept

Het PIM Concept

Het PIM concept nader bekeken.

In ruimtelijke projecten hebben bestuurders, projectmanagers, projectteams, stakeholders en omwonenden veel keuzes te maken en beslissingen te nemen. Deze keuzes en beslissingen gaan veel mensen aan en hebben verstrekkende gevolgen en financiële consequenties voor een lange termijn.

Daarom willen, zeg maar moeten, beslissers beschikken over betrouwbare informatie, zodat zij zorgvuldige afwegingen kunnen maken en beslissingen kunnen nemen (“governance”) die ook juridisch stand houden. Ruimtelijke projecten zijn vaak complex. Hoe krijgen beslissers overzicht en hoe weten zij dat zij hun keuzes en beslissingen baseren op projectinformatie die relevant is, die juist is, transparant is en ook nog eens voldoet aan wetgeving en voorschriften?

Dat vraagt om aparte aandacht voor het organiseren van de projectinformatie. En dat is wat PIM.info dagelijks doet. Het is het enige en verregaand gespecialiseerde ondernemingsdoel van PIM.info. Hoe is dit tastbaar voor projectteams?

Het Project Informatie Management van PIM.info is veel mensenwerk, ondersteunt door werkwijze, een platform en gevoed door datasets.

Vanuit PIM.info is er één persoon verantwoordelijk voor de projectinformatie: PIM, de Project Informatie Manager; een professional met jarenlange (25+ jaar) ervaring in zowel de Ruimtelijke Ontwikkeling, GIS en complexe projecten Wonen, Water, Wegen en Spoor. 

De PIM-er ondersteund het projectteam ter plekke in hun resp. werkprocessen, is vakinhoudelijk met de ruimte bezig en mixt deze. 

De PIM-er wordt ondersteund door PIA, de Project Informatie Analist; een gespecialiseerde GIS-professional, met verstand van complexe ruimtelijke projecten. De PIA werkt in de backoffice aan de losse onderdelen, maakt na secure ontrafeling van de complexe projectdata de snelle kaartlagen ervan en houdt deze actueel (doorlopend databeheer) en toegankelijk via het PIM Platform.

De samenwerking met de verschillende rollen in het IPM-team wordt geborgd door een uiterst pragmatisch beschreven PIM-werkwijze, tegen de achtergrond van een reeds bestaande ISO normering. 

De PIM ondersteuning betreft niet alleen het projectteam zelf, maar ook de stakeholders, nevenprojecten, toeleverende adviesbureaus  en de omgeving; zij profiteren optimaal van de PIM diensten. 

Wat wordt bereikt met deze geïntegreerde PIM.info aanpak? 

Het verbind mensen met de inhoud, met de projectstrategie, en zorgt voor een groot en vooral almaar groeiend vertrouwen in het project van alle betrokkenen: zowel bewoners als stakeholders.