Home » Projecten » Waalweelde – Waterveiligheid en landschappelijke inrichting

Waalweelde – Waterveiligheid en landschappelijke inrichting

Opdrachtgever:          Provincie Gelderland
Periode:                     2013

Waterveiligheid en landschappelijke inrichting van 10 locaties in buitendijkse gebied gaan hand in hand bij project Waalweelde van de provincie Gelderland. De vraag aan PIM.info was: analyseer voor deze 10 potentiële projecten welke kansen en belemmeringen er zijn om de plannen in uitvoering te brengen. Na het opbouwen van het informatiefundament binnen 1 maand, hebben we alle projecten in 3 maanden inhoudelijk en juridisch-planologische geanalyseerd en in een project-startup besproken. Voor sommige projecten bleek een Natura2000/MER-procedure noodzakelijk, andere projecten was de bestemming al geschikt om de uitvoering te starten. Na bestuurlijke besluitvorming zijn projecten geselecteerd en is de planvorming en uitvoering begonnen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.