Home » nieuws » iViewer SAAS nu voor iedereen

iViewer SAAS nu voor iedereen

Digitale informatie is al lang niet meer weg te denken binnen organisaties die aan ruimtelijke projecten werken. Denk maar aan luchtfoto’s, basiskaarten, bestemmingsplannen. Er is echter veel meer.

In de opmars naar volledig digitaal werken loopt PIM.info voorop. Niet alleen door het aanbieden van digitale projectmanagement met behulp van GIS, maar ook door de manier van omgaan met ruimtelijke data. Data is leuk, maar het gaat om informatie. Hoe is de stap van data naar informatie makkelijk te maken?

De iViewer is een applicatie die de mogelijkheid biedt om ruimtelijke informatie ten behoeve van projecten, uw organisatie, communicatie- of participatietrajecten inzichtelijk te maken waarmee er efficiënter, betrouwbaarder en dus goedkoper gewerkt kan worden.

PIM.info doet dit reeds 10 jaar. We staan nu aan de vooravond van iets nieuws. U kunt de iViewer nu ook zelf als software aanschaffen. We bieden dit aan als software-as-a-service (SAAS) waarbij u gemakkelijk zelf kaartlagen kunt toevoegen. De mate van kennis en capaciteit binnen uw (project)organisatie bepaalt de licentievorm die die daarbij past. Aanvullende software om CAD-bestanden in GIS te krijgen, consultancy, visualisatie technieken, maatwerkoplossingen en ten slotte ook trainingen vallen in het keuzepakket.

Hoewel het idee al wat langer leeft bij PIM.info, is het vooral aan de kant van de klant waar de behoefte nadrukkelijk duidelijk werd. Men is blij met het gebruik van de iViewer en wil dat niet alleen voor een enkel project, maar voor de hele afdeling, of voor de hele organisatie. Die mogelijkheid is er nu en we demonstreren het graag bij u!

Prakijkvoorbeeld: iViewer SAAS

Een gemeente wil haar ruimtelijke projecten beter op elkaar afstemmen. Op programmaniveau is overzicht nodig van welke locaties er zijn, welke ontwikkelingen er spelen en welke afspraken daaromtrent gemaakt zijn. Per locatie is specifieke informatie gewenst, wat voor kabels en leidingen zitten er, hoe zit het met wet- en regelgeving, natuur, bomen, water, milieu, bodem, verkeer en eigendom? Ontwerpen van bureaus worden ingevoegd, onderzoeksresultaten inzichtelijk gemaakt en via een SharePoint link is alle relevante project- en locatie-informatie direct te raadplegen.

Oplossing: Een iViewer platform met daarin basisinformatie van betreffende gemeente. Daarnaast specifieke informatie rondom locaties waar projecten zijn. Per locatie een map op sharepoint met een link naar de kaartlaag van die locatie. Alle informatie is via de iViewer zo inzichtelijk te maken. U maakt zelf de viewers aan voor de locaties, voegt de kaartlagen toe vanuit eigen organisatie en vanuit diverse open data bronnen. De teken/GIS afdeling kan zelf via eigen middelen of via PIM.info webservices maken of via GIS kaartlagen klaarzetten voor de iViewer.

Prakijkvoorbeeld: Meer in eigen beheer doen

De iViewer wordt al jaren gebruikt in enkele projecten. Binnen de afdeling ziet men de voordelen. Maar we kunnen PIM.info toch niet inhuren voor al onze projecten?
Hoe kunnen we allemaal gebruik maken van deze werkmethode?

Oplossing: De iViewers per project blijven gewoon. U kunt deze uitbreiden naar andere projecten. Met uw organisatie kijken we naar hoe dit te beheren. We leren de betrokken afdelingen en collega’s welke rollen komen kijken bij deze werkmethode.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.