Home » nieuws » Provincie Gelderland trots op haar Nieuwe Huis

Provincie Gelderland trots op haar Nieuwe Huis

PIM.info heeft meegewerkt in de totstandkoming ervan.

Het monumentale Gelderse Huis der Provincie is volledig gerestaureerd en verbonden met nieuwbouw. Afgelopen week was de officiële opening door ZM Koning Willem-Alexander. Met recht toont de Provincie Gelderland deze maand haar nieuwe onderkomen aan haar burgers. Hier een impressie in beelden.

Beelden

Ja, beelden, daar hebben wij als PIM.info wel wat mee. Maar dit nieuwe provinciehuis? Wat heeft PIM.info daar te zoeken? PIM.info dat is toch project informatie management voor Water, Dijken, Wegen, Infra, Spoorzones?

Zeker, maar lees hier hoe PIM.info het fundament wist te leggen onder het Huis der Provincie in Arnhem. Een informatiefundament welteverstaan. Daarmee verwierf het projectteam een effectieve informatiepositie vanaf de start van het project.

Deze innovatieve aanpak zorgde ervoor dat niet alleen de planfase, maar ook de aanbesteding, en de bouwfase grotendeels digitaal verliep. Projectrisico’s konden daardoor eerder en in samenhang met omgeving letterlijk in beeld komen bij de professionals: bestemming, welstand, bodem, dijkbeschermingszones, parkeergarage, WO-II explosieven en archeologische vondsten. Later in de bouwfase kon door adequaat project informatie management (met visuele sturing) ook een tussentijdse risicoanalyse worden uitgevoerd op het immer lastige Kabels & Leidingen onderdeel in dit type projecten.

Dit project is een publiek private samenwerking (PPS) volgens een DBMO-contract. Hierbij worden ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van facilitaire diensten uitgevoerd door één consortium.

PIM.info heeft als opdracht om de informatiepositie voor de stakeholders in het project op te bouwen, te consolideren en te verstevigen, tot en met de oplevering. En zo blijkt PIM.info ook succesvol het fundament te kunnen leggen onder projecten in de Stedelijke Gebiedsontwikkelingen.

gebruikte bronnen op het web: Koninklijkhuis.nl, Provincie Gelderland, Omroep Gelderland, en DBMO contractant ToInterface (contractmanagement & vervangend projectmanagement)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.