Project Informatie Management

Informatie op orde, project op orde

PIM Platform

Alle project informatie altijd veilig en toegankelijk

Project Informatie Management

Informatie is een van de belangrijkste beheeraspecten in het project. Zonder goede informatie, geen kennis van zaken.

Software in de Cloud

Het PIM platform: een mooi product! Door innoverende functionaliteiten werkt u nog gemakkelijker en sneller met al uw project informatie. Werkt u al met de PIM platform?

Kennisdelen en opleiden

Informatie verzamelen, analyseren en beheren? Wij kunnen u gemakkelijk de werkwijze van PIM.info leren, zodat u zelf uw project op orde kunt houden.